Persbericht NJCM, ‘Burgemeesters: werk stigmatisering woonwagenbewoners niet in de hand’

Op 17 oktober stuurden de regioburgemeesters Limburg, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De brief van de regioburgemeesters is een reactie op het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van 2 juli 2018. Kort gezegd stellen zij dat de huidige insteek van het woonwagenbeleid in de weg staat aan een effectieve bestrijding van criminaliteit.

Sinti, Roma en woonwagenbewoners behoren tot de meest gediscrimineerde en benadeelde groepen in Europa. Het NJCM vreest dat de brief van de regioburgemeesters verdere stigmatisering in de hand werkt en het uitgezette beleid, dat in samenwerking tussen Rijk en gemeenten tot stand is gekomen, ondermijnt.

Het NJCM voelt zich dan ook genoodzaakt te reageren. Lees hier het persbericht.

[ssba]