Persbericht lancering PILP

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten lanceert nieuw project
Strategisch procederen voor mensenrechten

LEIDEN, 8 oktober 2014. Vandaag lanceert het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) een voor ons land uniek project: het Public Interest Litigation Project (PILP). Daarmee gaat het NJCM de komende jaren schendingen van fundamentele rechten in Nederland in de rechtszaal aan de kaak stellen.

Het NJCM zet zich al veertig jaar in voor de bescherming van mensenrechten in Nederland: onder meer door nieuw beleid en wetgeving te toetsen aan mensenrechtelijke standaarden en waar nodig te lobbyen voor verandering.

Deze middelen leiden echter niet altijd tot het gewenste resultaat.

Sommige ‘dossiers’ bevinden zich jarenlang in een (politieke) impasse en vergen een nieuwe aanpak. In die gevallen kan strategisch procederen leiden tot duurzame sociale en juridische veranderingen in Nederland.

‘Een project waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om via een juridische weg de mensenrechten in Nederland te bevorderen: dat is een prachtige aanwinst.’
(Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens)

Het PILP wordt geleid door advocaat mr. Jelle Klaas. De zaken die onder de vlag van het PILP worden opgepakt, draaien altijd om één of meer mensenrechten en dienen het algemeen belang. Het PILP verschaft degenen wier mensenrechten op het spel staan toegang tot het recht, daar waar de gebaande paden versperd blijken

‘Ik heb altijd geroepen dat het NJCM een soort proefprocessenfonds moest beginnen. ’
(Jenny Goldschmidt, emeritus hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht)

[ssba]