Palestina en burgerrechten in Nederland: wat doet PILP?

Patrick Rasenberg 2014 | CC BY-NC 4.0 Deed

De gebeurtenissen in Palestina en Israël leiden ook in Nederland tot veel emoties, waaronder  verontwaardiging en woede. Het is belangrijk dat alle mensen in Nederland gebruik kunnen maken van hun grondrechten om uiting te geven aan deze emoties maar ook om bijvoorbeeld voor ander beleid in Nederland of in het buitenland te kunnen oproepen.

In landen om ons heen, met name Duitsland en Frankrijk, zien we in de context van Palestina zorgwekkende inperkingen van grondrechten (zie berichtgeving van Amnesty International). Grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht, zouden juist extra en niet minder beschermd moeten worden door de overheid als het om gevoelige politieke thema’s gaat.

PILP richt zich als stichting en advocatenkantoor enkel op mensenrechten in Nederland.

PILP wil de juridische bondgenoot zijn van iedereen die zich in Nederland inzet voor mensenrechten of de goede zaak; ook voor mensen in Nederland die zich vanuit solidariteit inzetten voor de mensenrechten in Palestina en Israël.

Zet je je in voor een politiek thema, waaronder de situatie in Palestina en Israël, en loop je tegen obstakels aan? Dan zou PILP je mogelijk op de volgende onderwerpen kunnen helpen:

  • Problemen rond de vrijheid van vergadering. PILP heeft eerder studenten juridisch ondersteund omdat bijeenkomsten over Palestina beperkt werden door hun universiteit. Bijeenkomsten mogen slechts beperkt worden als dat in overeenstemming is met vooraf vastgelegde regels en als dat proportioneel is; dus niet willekeurig en niet in strijd met grondrechten.
  • Problemen rond het demonstratierecht. PILP heeft al tal van rechtszaken gevoerd en nog in behandeling over beperkingen op het demonstratierecht. Denk aan beperkingen die zien op de plek, de inhoud (flyers, sprekers, toon) of de vorm van een demonstratie. Zie onze dossierpagina voor meer informatie.
  • Problemen rond de vrijheid van meningsuiting. PILP kan adviseren (en waar nodig procederen) over de vrijheid om je politieke mening te kunnen geven en de mogelijke juridische grenzen die hierbij kunnen spelen. Zie ook de blog van advocaat Elsa van der Loo over dit onderwerp.
  • Problemen rond internetvrijheid, zoals shadow banning. PILP heeft eerder met bondgenoten gekeken naar de grondrechten in digitale context en denkt met hen na over rechtszaken op dit thema. Lees hier
  • Meedenken over het voeren van strategische procedures over mensenrechten. Een rechtszaak in het algemeen belang, een collectieve actie of een individuele zaak zou je campagne wellicht kunnen versterken. De advocaten van PILP denken graag mee over de mogelijkheden, en waarschuwen voor de mogelijke risico’s en nadelen.

Als je vragen hebt of een potentiële zaak wilt voorleggen, neem dan contact met ons op!

PILP werkt overigens nauw samen met andere organisaties, zoals Amnesty International Nederland, De Goede Zaak, Bits of Freedom en het ELSC, en met tal van andere advocaten en experts die zich inzetten voor grondrechten. Als wij je niet kunnen helpen, zullen we je waar mogelijk altijd proberen door te verwijzen.

Werkwijze zaken:

PILP is voor de progressieve realisatie van mensenrechten. PILP helpt geen organisaties of individuen die (mede) tot doel hebben (de progressieve realisatie van) mensenrechten tegen te gaan.
PILP is geen proefprocessenfonds.
PILP heeft beperkte capaciteit, budget en menskracht. Ook daarin kunnen redenen liggen een zaak niet op te pakken.

Lees hier meer over de werkwijze van PILP.

[ssba]