Medewerkers

Algemeen directeur en advocaat

mr. Jelle Klaas is algemeen directeur bij PILP. Hij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Verder vervult hij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Jelle ook als advocaat op.

Jelle heeft 15 jaar als advocaat bij de Fischer Groep gewerkt, een kantoor gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten. Het kantoor voerde onder andere talloze procedures over het recht op ‘bed, bad, brood’ voor ongedocumenteerden en high profile anti-discriminatiezaken. Te denken valt aan de zaak over de uitsluiting van mensen van Iraanse afkomst van opleidingen en instellingen, de zaak van de ongedocumenteerde jongen die geen stage mocht lopen en de zaak van het Volendamse meisje dat niet naar school mocht met haar hoofddoek om.

Jelle geeft regelmatig gastcolleges aan studenten en trainingen voor NGO’s over strategisch procederen voor mensenrechten.
Hij is te volgen op Twitter via @AdvocaatKlaas. 

Advocaat

mr. Merel Hendrickx is advocaat bij PILP. Zij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Ook vervult zij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Merel ook als advocaat op.

Voor haar werk bij het PILP, studeerde Merel internationaal recht, met een focus op mensenrechten en internationaal milieurecht. Zij volgde een stage bij Paulussen Advocaten voor Roger Cox, een van de advocaten van de Urgenda-zaak (over klimaatverandering). Hier deed zij onderzoek en schreef een adviesrapport met betrekking tot mensenrechten en de rechten en belangen van toekomstige generaties in de context van klimaatverandering.

Ook heeft Merel stage gelopen bij de afdeling Politieke Zaken, Cultuur en Media van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Zij bood inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het ‘Public Diplomacy Programme on Peace & Justice’. Het programma bracht een delegatie van rechters, presidenten en secretarissen-generaal van internationale gerechtshoven en tribunalen uit Den Haag naar Zuid-Afrika,voor een dialoog over vrede en gerechtigheid en om kennis en ideeën uit te wisselen.


 

 

Advocaat

mr. Rosa Beets werkt is advocaat bij het PILP. Zij coördineert inhoudelijke dossiers van het PILP, bereidt strategische procedures voor, onderhoudt contact met cliënten en partners, en treedt in sommige procedures op als advocaat. Ook verricht zij juridisch onderzoek en geeft zij juridisch advies aan het netwerk van PILP. Daarnaast onderzoekt ze de mogelijkheden tot strategisch procederen op nieuwe onderwerpen en dossiers.

Eerder werkte Rosa als paralegal bij het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, en deed zij ervaring op met strategisch procederen bij het European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlijn. Daar richtte zij zich met name op procederen op het gebied van bedrijven en mensenrechten.
 

 

Strategisch juridisch adviseur en community organiser

mr. Nawal Mustafa werkt als juridisch adviseur bij PILP. Zij is expert op het gebied van antiracisme, islamofobie en feminisme.

Momenteel is Nawal, naast haar werkzaamheden bij PILP, haar PhD op de Vrije Universiteit aan het afronden. Nawal promoveert op het onderwerp migratie en de regulering van intimiteit. Voordat ze aan haar PhD begon, werkte Nawal voor Amnesty International, Humanity in Action en Critical Mass.

In 2018 startte Nawal samen met drie andere in Nederland gevestigde activisten SPEAK, een platform voor moslimvrouwen en hun strijd tegen racisme, islamofobie en seksisme. Nawal heeft ruime ervaring met community organising en het opbouwen van bewegingen vanuit een intersectioneel en dekoloniaal perspectief.
 

 

Operationeel directeur

mr. Laura Wennekes is operationeel directeur bij PILP. In deze rol is zij verantwoordelijk voor de externe relaties, fondsenwerving en de algemene bedrijfsvoering van PILP. Ook signaleert en coördineert zij (nieuwe) projecten en evenementen die aansluiten bij de procedures van PILP.

Laura heeft voordat zij begon bij PILP gewerkt bij Allen&Overy, Natuurmonumenten en Stichting !Woon. Daarnaast heeft zij een juridische master in de richting van internationale veiligheid afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Naast haar werk is Laura actief als penningmeester bij Progressief Woerden.
 

 

Administratief medewerker

Janne Calis is administratief medewerker bij PILP. In deze rol biedt zij ondersteuning bij alle interne en externe communicatie en evenement planning van PILP. Daarnaast houdt zij zich bezig met organisatorische en administratieve taken.

Voordat zij begon als administratief medewerker bij PILP heeft Janne  stage gelopen bij het Kinderrechtencollectief en bij PILP-NJCM. Daarnaast heeft Janne recent de master International and European Law aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Naast haar werk is Janne activist bij de Right to Protest campagne van Amnesty International.

 

 

Tekst

Tekst

Tekst

 

 

 

 

[ssba]