Advocatenkantoor

Algemene informatie:

  • Stichting PILP (PILP) geeft juridisch advies en voert strategische juridische procedures voor mensenrechten in Nederland. Voor deze dienst wordt geen vergoeding in rekening gebracht bij de cliënt.
  • Het kantoor van PILP is gevestigd aan de Keizersgracht 177, 1016 DR te Amsterdam, dit is ons bezoek- en postadres.
  • PILP is te bereiken via het telefoonnummer: +31 6 13 997 996 en via het e-mailadres: contact@pilp.nu.
  • PILP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88508536
  • Het RSIN nummer van PILP is 864659246

Advocatenkantoor

Stichting PILP is een zelfstandig gevestigd advocatenkantoor zonder winstoogmerk en behoort tot de Raad van de Orde van Amsterdam.

Een opdracht van een cliënt wordt aangegaan tussen de cliënt en Stichting PILP als organisatie, en niet tussen de cliënt en een individuele advocaat.

Het advocatenkantoor Stichting PILP en de aan Stichting PILP verbonden advocaten zijn wat betreft beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Aon (Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam, Nederland).

Kantoorklachtenregeling

Bent u cliënt van Stichting PILP en wilt u een klacht indienen? Zie dan hier onze Kantoorklachtenregeling. Wij komen er graag samen uit.

Derdengelden

Stichting PILP ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. PILP is vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Stichting PILP derdengelden op de kantoorrekening.

Rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden* in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

De heer mr. J. Klaas: algemene praktijkburgerlijk procesrecht, bestuursrecht, burgerlijk recht, litigation.

Mevrouw mr. M.B. Hendrickx en mevrouw mr. R. Beets zijn in verband met de afronding van hun beroepsopleiding nog niet geregistreerd.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

* Onderstreepte rechtsgebieden zijn aangemerkt als hoofdrechtsgebieden.

Privacy statement

Stichting PILP neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. PILP respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Daarbij is ons uitgangspunt dat we niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is. De persoonsgegevens die we ontvangen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) behandeld en beveiligd.

Lees ons Privacy statement hier.

[ssba]