Adviesraad

PILP wordt, gevraagd en ongevraagd, geadviseerd door een Adviesraad bestaande uit prominente deskundigen uit verschillende disciplines: de academische wereld, de advocatuur, het maatschappelijk middenveld en de journalistiek. De gemeenschappelijke noemer van de raadsleden is hun bewezen kennis van en inzet voor de mensenrechten in Nederland.

Samenstelling Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit:

  • prof. mr. Tom Barkhuysen, Universiteit Leiden, Stibbe
  • mr. Folkert Jensma, NRC Handelsblad
  • mr. dr. Eva Rieter, Senior Researcher & Assistant Professor International Human Rights Law and Public International Law, Radboud Universiteit Nijmegen
  • mr. Herman Veerbeek, oud-bestuurslid NJCM
  • prof. Barbara Oomen, Professor in the Sociology of Human Rights, University College Roosevelt (Utrecht University)
  • mr. dr. Marloes van Noorloos, Associate Professor, Tilburg Law School, Department of Criminal Law
  • mr. Mohamed Rafik, strafrechtadvocaat, Korvinus Zandt Bruinsma Rafik Advocaten

Aan de Adviesraad nemen maximaal negen personen deel en is samengesteld door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de initiatiefnemer van het PILP.

Rol Adviesraad

De Adviseurs vormen de klankbordgroep voor het PILP. Hun voornaamste taak is om de medewerkers van het PILP te helpen om weloverwogen keuzes te maken bij de selectie van zaken die onder de vlag van het PILP zullen worden opgepakt, de zogenaamde geselecteerde zaken (adopted cases). Naast deze essentiële rol in het besluitvormingsproces staat het de Adviseurs vrij om ook ongevraagd advies te geven over alle andere kwesties die (kunnen) raken aan het project. Zij nemen op persoonlijke titel deel in de Adviesraad.

[ssba]