Over PILP

PILP komt op voor de bescherming van mensenrechten en de rechtsstaat in Nederland en in de Nederlandse rechtssfeer. Dit doet PILP door middel van het adviseren over, het ondersteunen bij en het voeren van strategische rechtszaken en juridische procedures.

Soms zijn de gebaande paden platgetreden. Soms helpt overleggen en lobbyen ‘alleen’ niet meer. Dan kan het nodig zijn om juridische stappen te zetten.

PILP komt op voor de bescherming van mensenrechten en de rechtsstaat in Nederland en in de Nederlandse rechtssfeer. Dit doet PILP door middel van het adviseren over, het ondersteunen bij en het voeren van strategische rechtszaken en juridische procedures.

Strategische procederen is het op een strategische manier inzetten van een juridische procedure om op deze wijze sociale, politieke of juridische veranderingen te proberen teweeg te brengen. Ook kan het individuen en minderheden een stem geven en degenen wier mensenrechten op het spel staan toegang tot het recht verschaffen.

PILP stelt zich ten doel de juridische bondgenoot te zijn van ngo’s, belangenorganisaties, gemeenschappen, activisten, advocaten en wetenschappers die zich inzetten voor mensenrechten, de rechtsstaat en een betere, eerlijkere wereld. Deze groepen moeten volgens PILP een hoofdrol spelen in alle zaken die over hen en over hun doelen en campagnes gaan. PILP draagt uit dat het recht, rechtszaken en procedures enkel ingezet moeten worden indien dit strategisch is en het de campagnes en doelen, van diegenen waarvoor het ingezet wordt, zou kunnen versterken.

Tegelijkertijd draagt PILP er zorg voor dat alle rechtszaken en procedures juridisch zinnig en technisch en procedureel juist zijn. PILP is tevens een advocatenkantoor dat volledig binnen de voor de advocatuur geldende (gedrags)regels en wetten opereert.

PILP heeft een kantoorklachtenregeling. Ook  is het mogelijk een tuchtklacht in te dienen bij de Orde van Advocaten. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van de Orde van Advocaten Amsterdam

Naast het adviseren over of het voeren van strategische procedures, organiseert PILP ook regelmatig evenementen of andere activiteiten om haar werk en de doelen van cliënten bij het bredere publiek onder de aandacht te brengen en/of om te leren van (potentiële) bondgenoten.

NJCM

PILP komt voort uit het NJCM. Het NJCM komt al decennia lang op voor de mensenrechten in Nederland. Dat doen de meer dan duizend leden door nieuw beleid en wetsvoorstellen te toetsen aan mensenrechtenstandaarden en door te rapporteren over de naleving van internationale en Europese verdragen. Sinds 2023 is PILP een eigen stichting geworden.

[ssba]