NJCM publiceert reactie op voorstel Wijziging Wiv 2017

Op 19 augustus publiceerde het NJCM haar reactie op de door het kabinet voorgestelde wijzigingen van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Nadat een meerderheid van de Nederlandse stemmers in een referendum eerder dit jaar tegen de huidige wetstekst stemde, bood de overheid het nieuwe wetsvoorstel en de bijbehorende beleidsregels ter consultatie aan op 19 juli 2018.

Volgens het NJCM blijven de fundamentele tekortkomingen in de Wiv voortbestaan. Ook met de voorgestelde wijzigingen bevat de wet volgens het NJCM onvoldoende waarborgen ter bescherming van fundamentele mensenrechten en vrijheden om een tegenwicht te bieden tegen de uitgebreide bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De volledige reactie van het NJCM is hier te lezen. Het NJCM was één van vele partijen, waaronder partners uit de coalitie waar zowel het PILP als het NJCM deel van uitmaken, die hun zorgen en/of aanbevelingen publiceerden met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen.

Lees meer over ons Wiv dossier hier.

 

[ssba]