Klimaatalarm demonstratie: bezwaar tegen reeks beperkingen van gemeente Heerlen

Op zondag 14 maart 2021 zullen er in meer dan 40 gemeenten mensen de straat opgaan in het kader van het Klimaatalarm. Omdat ze zich zorgen maken over klimaatverandering en het (gebrek aan) beleid om dat tegen te gaan. 

Ook in Heerlen heeft een lokale coalitie, de klimaatcoalitie Parkstad, een betoging georganiseerd, met sprekers, muzikanten en artiesten uit de regio die zich uitspreken over de klimaatcrisis. De burgemeester van Heerlen heeft echter een groot aantal voorschriften en beperkingen aan dit protest opgelegd.  

Zo mogen er niet meer dan 200 mensen komen, moeten de namen van de sprekers van tevoren doorgegeven worden aan de gemeente, mag er niet worden opgetreden en is het maken van muziek niet toegestaan. 

Burgemeesters mogen beperkingen opleggen aan een protest, maar enkel als deze gebaseerd zijn op de wet en de mensenrechten en als deze beperkingen noodzakelijk en proportioneel zijn.  

Het PILP heeft voor de Klimaatcoalitie Parkstad deze week een bezwaar ingediend. In het bezwaar, dat mede namens een aantal landelijke organisaties is ingediend, beschrijven we waarom de beperkingen in Heerlen in strijd zijn met het recht op protest en de vrijheid van meningsuiting, met de wet, de Grondwet en de mensenrechten en waarom ze niet noodzakelijk en niet proportioneel zijn. 

Lees de beslissing van de burgemeester hier en ons bezwaar hier. Lees hier meer over ons dossier en andere zaken over het recht op betoging. 

[ssba]