Hoger beroep over wapenexport Egypte

PILP-NJCM en vredesorganisaties PAX en Stop Wapenhandel gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland in de zaak over een wapenexportvergunning voor Egypte.
Volgens de rechtbank waren de NGO’s niet-ontvankelijk in deze bestuursrechtelijke procedure. Alleen wapenbedrijven zouden zo op kunnen komen tegen verleende wapenexportvergunningen.

Volgens de rechtbank zou het EU douanerecht van toepassing zijn op een wapenexportvergunning, waardoor een nauwer belanghebbendenbegrip geldt. Voor zowel de NGO’s als het ministerie was dit een nieuw standpunt.
PILP-NJCM, PAX en Stop Wapenhandel zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat zij wel degelijk als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, in ieder geval bij vergunningen waar wapens worden geleverd aan een land waar de mensenrechten in het geding zijn. Dit ook volgens de regels van het EU recht.
Hierover gaat het hoger beroep.

Het beroepschrift is hier te lezen. Meer informatie over de eerdere procedures staat in het dossier wapenexport en mensenrechten.

[ssba]