Hof Amsterdam: NGO’s hebben geen belang meer bij procedure tegen wapenexportvergunning

Het NJCM, PAX en Stop Wapenhandel hebben in oktober 2015 een procedure aangespannen tegen een exportvergunning voor wapens naar Egypte. Bijna anderhalf jaar later, op 30 januari 2017, besliste het Gerechtshof Amsterdam dat deze procedure geen zin meer heeft. De vergunning voor de wapenexport was één jaar geldig en die termijn is inmiddels verlopen.

De drie organisaties zijn zeer teleurgesteld over de beslissing van het Hof. Advocaat Klaas: ‘of de zaak nu nog zin heeft of niet: het Hof had zich, ten overvloede, kunnen uitlaten over de mogelijkheid voor NGO’s om naar de rechter te stappen in wapenexportzaken. Of die mogelijkheid bestaat – en zo ja, wat de juridische weg is om te bewandelen – is momenteel geheel onduidelijk in Nederland.’

De betreffende wapenexportvergunning is verlengd. Een groot deel van de wapens is namelijk nog niet geleverd. Tegen deze verlenging hebben het NJCM, PAX en Stop Wapenhandel ook een procedure lopen. Advocaat Klaas: ‘We gaan nu proberen deze zo snel mogelijk, binnen het jaar, aan het Gerechtshof voor te leggen. Het doel daarvan is om de export van de wapens naar Egypte te stoppen, omdat we redenen hebben te geloven dat deze ingezet kunnen worden bij mensenrechtenschendingen. Daarnaast willen we duidelijkheid over de juridische mogelijkheden om dit soort vergunningen aan te vechten nadat ze door de regering zijn goed gekeurd.’
Lees meer over het werk van het PILP-NJCM op wapenhandel en mensenrechten in ons dossier.

[ssba]