Het PILP heeft een Projectraad geïnstalleerd

Het PILP heeft vanaf heden een Projectraad bestaande uit mr. dr. Marloes van Noorloos, mr. dr. Eva Rieter, mr. Herman Veerbeek, prof. mr. Tom Barkhuysen, mr. Maxim Ferschtman, prof. mr. Jenny Goldschmidt , dr. Jeff Handmaker en mr. Folkert Jensma.

  • Marloes van Noorloos is voorzitter van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), redactiesecretaris van de losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering Melai/Groenhuijsen c.s., lid van de Commissie Meijers (Permanente Commissie van Deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht) en lid van de Adviescommissie Grondrechten en Functie-Uitoefening Ambtenaren (AGFA).
  • Eva Rieter is bestuurslid bij het NJCM, Senior onderzoeker en universitair docent Internationaal Publiek recht en Mensenrechten bij de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Herman Verbeek is penningmeester bij het NJCM en als jurist werkzaam bij de ING Bank.
  • Tom Barkhuysen is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en daarnaast als partner verbonden aan het advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam.
  • Alex Brenninkmeijer, Hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht.
  • Maxim Ferschtman is Senior juridisch adviseur Gelijkheid en Nationaliteit bij Open Society Justice.
  • Jenny Goldschmidt is voormalig voorzitter van the Netherlands Institute of Human Rights (SIM). Tegenwoordig is zij als hoogleraar Mensenrechten verbonden aan de Universiteit Utrecht.
  • Jeff Handmaker is Senior Docent Rechten, Mensenrechten en Ontwikkeling aan de Institute of Social Studies (onderdeel van Erasmus Universiteit Rotterdam).
  • Folkert Jensma is jurist en werkzaam bij het NRC Handelsblad als commentator en columnist.

De leden van de Projectraad hebben juridische, maatschappelijke ervaring met mensenrechten, burgerrechten en/of strategisch procederen. De Projectraad vormt de klankbordgroep voor de projectcoördinator van het PILP. De raad geeft hem gevraagd en ongevraagd advies over kwesties aangaande het project. De coördinator draagt zorg voor een zorgvuldige voorselectie uit de door hem gevonden of aan hem aangeboden zaken. De projectraad helpt hem om uit dat aanbod weloverwogen en breed gedragen keuzes te kunnen maken van de zaken die daadwerkelijk worden opgepakt onder de vlag van het PILP (Geselecteerde zaken).

[ssba]