Het PILP en ASKV publiceren handleiding Staatlozen en ongedocumenteerden in vreemdelingendetentie

In Nederland zijn ruim 4.000 mensen erkend staatloos. Naast de erkende staatlozen kent Nederland nog eens duizenden mensen van wie de nationaliteit nog onbekend is. Onder deze groep ongedocumenteerden bevinden zich ook vele staatlozen. Staatlozen vormen een uiterst kwetsbare groep. Zij bezitten geen nationaliteit en worden zodoende door geen enkele staat als hun onderdaan erkend.

Het komt in Nederland nog veel voor dat staatlozen en ongedocumenteerden worden opgesloten in vreemdelingendetentiecentra met het doel ze terug te sturen naar land van herkomst. Echter, omdat deze mensen geen nationaliteit en vaak ook geen identiteitspapieren bezitten, is terugkeer vrijwel onmogelijk en de detentie zinloos en daarmee onrechtmatig.

In samenwerking met een bredere coalitie zijn het Public Interest Litigation Project (PILP) en het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen een project gestart om door middel van strategisch procederen de situatie van staatlozen in Nederland te verbeteren.

Als onderdeel van dit project heeft het PILP in samenwerking met ASKV en DLA Piper een handleiding geschreven voor vreemdelingenrecht advocaten waarin argumenten tegen het plaatsen van staatlozen in vreemdelingendetentie op een beknopte en overzichtelijke manier zijn opgeschreven. Ook zit hier een volledig overzicht bij van de relevante nationale en internationale wetgeving en jurisprudentie aangaande staatlozen in vreemdelingendetentie.

Staatlozen en ongedocumenteerden in vreemdelingendetentie
Juridische handleiding en overzicht jurisprudentie staatlozen in vreemdelingendetentie.

Het doel van de handleiding is advocaten nog beter in staat te stellen staatlozen en ongedocumenteerden die in vreemdelingendetentie vastzitten of dreigen vastgezet te worden bij te staan, en/of hen van aanvullende gronden te voorzien.

Daarnaast is het doel om jurisprudentie te creëren waarbij hun rechten goed in acht worden genomen, zodat staatlozen en ongedocumenteerden met de status ‘nationaliteit onbekend’ in de toekomst beter kunnen worden beschermd tegen arbitraire detentie.

Het PILP en ASKV blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Advocaten die van de handleiding gebruik maken verzoeken wij:
1) ons te berichten als u gaat procederen voor een staatloze of ongedocumenteerde met ‘nationaliteit onbekend’ in vreemdelingendetentie,
2) ons up to date te houden van laatste ontwikkelingen in de zaak, en
3) ons de zitting als geïnteresseerden te laten bijwonen. In dat geval zullen wij ons zelf melden bij de rechtbank als geïnteresseerden en de rechtbank tevens de handleiding doen toekomen. Waar nodig denken we graag mee over de procedure.

Lees meer over wat het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen doet op dit onderwerp hier.

Lees meer over het dossier van het PILP over staatloosheid hier.

[ssba]