Helaas: Wiv door Eerste Kamer

Helaas heeft de Eerste Kamer gisteren ingestemd met de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Deze wet kent vele (mensenrechtelijke) problemen, waaronder het sleepnet.

Het PILP is druk met de voorbereidingen van een mogelijke rechtszaak, samen met een brede coalitie van zo’n twaalf maatschappelijke organisaties, waaronder het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Nederlandse Vereniging van StrafrechtadvocatenBits of Freedom en Privacy First. Lees er meer over in ons dossier of op de website van onze bondgenoten.

 De kans dat er een rechtszaak komt is groot, maar het is nog niet definitief. Projectcoördinator van het PILP en mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas, die deze coalitie leidt, zegt er vertrouwen in te hebben dat de Nederlandse rechter het recht op privacy zal beschermen en zeggen dat de wet te ver gaat.  Toch wordt er rekening mee gehouden dat de procedure kan doorlopen tot aan het Europees Hof van Justitie of tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
In de politiek was er weinig aandacht voor de Wiv, terwijl er wel veel maatschappelijke onrust was. Het nieuws over de Wiv en de mogelijke rechtszaak krijgt gelukkig veel media aandacht. Lees bijvoorbeeld meer in de VolkskrantAD, of NOS.
[ssba]