FNV sluit zich aan bij procedure tegen risicoprofilering (SyRI)

De FNV maakte 17 juli 2018 bekend zich aan te sluiten bij de procedure die het PILP samen met een coalitie van maatschappelijke organisaties is gestart tegen risicoprofilering.

Burgers geven veel informatie over zichzelf aan de overheid. Dit doen zij bijvoorbeeld bij het aanvragen van een vergunning of een uitkering, het doen van een belastingaangifte of het sluiten van een huwelijk. Met het Systeem Risico Indicatie (SyRI) kan de overheid deze gegevens, die wij beschikbaar stellen aan instanties zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), ook gebruiken voor andere doeleinden.

Het gebruik van ‘profiling’ en het koppelen van al deze gegevens – die burgers niet specifiek voor dit doel hebben afgegeven – verhouden zich moeilijk tot het recht op privacy en andere mensen- en burgerrechten. Daarom heeft een coalitie van  maatschappelijke organisaties (het NCJM, Privacy First, KDVP, Platform Bescherming Burgerrechten en de Landelijke Cliëntenraad) en twee auteurs (Tommy Wieringa en Maxim Februari) de Staat afgelopen 27 maart gedagvaard. De FNV heeft zich nu aangesloten bij deze procedure.

De zaaksadvocaten zijn Anton Ekker en Douwe Linders van kantoor Deikwijs.

Lees meer over de procedure hier:https://pilp.nu/dossiers/profiling-en-syri/

[ssba]