Wat zijn de vorderingen in deze rechtszaak?

Met een dagvaarding hebben de maatschappelijke organisaties en twee individuele burgers vorderingen ingediend die erop gericht zijn om een einde te maken aan het etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee bij grenscontroles. De eisers vorderen dat de rechtbank:

  • voor recht verklaart dat het opstellen en gebruiken van risicoprofielen ten behoeve van MTV-controles waarvan etniciteit deel uitmaakt, in strijd is met het discriminatieverbod;
  • voor recht verklaart dat het nemen van selectiebeslissingen bij de uitvoering van MTV-controles die gebaseerd zijn op etniciteit, in strijd is met het discriminatieverbod;
  • de staat verbiedt ten behoeve van MTV-controles risicoprofielen op te stellen en te gebruiken waarvan etniciteit (mede) deel uitmaakt;
  • de staat verbiedt bij de uitvoering van MTV-controles selectiebeslissingen te nemen die (mede) gebaseerd zijn op etniciteit;
  • de staat beveelt om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van MTV-controles geen directe of indirecte discriminatie plaatsvindt.

De maatschappelijke organisaties en ook de twee individuele burgers vragen dus geen schadevergoeding (geld).

[ssba]