Wat is een MTV-controle?

De Koninklijke Marechaussee (KMar) verricht verschillende typen controles aan de Europese binnen- en buitengrenzen, waaronder de MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) ter bestrijding van illegaal verblijf. Naast het bestrijden van illegaal verblijf heeft de KMar de taak om mensensmokkel en fraude met reis- en identiteitsdocumenten te bestrijden. Mobiel Toezicht Veiligheid (voorheen: Mobiel Toezicht Vreemdelingen) is een bij wet geregelde controletaak in Nederland. De wettelijke grondslag voor het uitvoeren van MTV-controles is artikel 50 van de Vreemdelingenwet 2000. De controles vinden plaats op wegen, in treinen, op het water en bij luchtverkeer. Ze worden in het gebied bij de landsgrenzen van Nederland gehouden.

[ssba]