Waarom spreken jullie de minister van Defensie aan?

De minister van Defensie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zijn verantwoordelijk voor grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee. In antwoord op vragen van leden van de Tweede Kamer hebben zij laten weten dat etniciteit in combinatie met andere kenmerken een rol mag spelen bij grenscontroles. Daarmee staan zij toe dat de Koninklijke Marechaussee burgers discrimineert. Dat is schadelijk voor de burgers die dat treft, draagt bij aan stigmatisering van etnische minderheden, tast het vertrouwen in de overheid aan, en blijkt niet effectief bij de bestrijding van criminaliteit.

[ssba]