Waarom doet PILP-NJCM mee?

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zet zich sinds 1974 in voor de bescherming van mensenrechten in Nederland. Het Public Interest Litigation Project (PILP) is het onderdeel van het NJCM dat zich richt zich op strategische procedures over mensenrechten in Nederland. Het PILP coördineert deze procedure tegen etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee.

Het NJCM én het PILP hebben zich meerdere keren uitgesproken tegen etnisch profileren in hun contact met de overheid en internationale instituten. Zij vinden het onbegrijpelijk dat het de Koninklijke Marechaussee wordt toegestaan een werkwijze te hanteren, waarbij sprake is van etnisch profileren en die daarmee in strijd is met het discriminatieverbod. Maatschappelijke discussie hierover heeft niet geleid tot aanpassing hiervan. Daarom is een strategische procedure volgens het PILP-NJCM een passend middel om voor verandering te zorgen en de schending van mensenrechten door de overheid te stoppen.

[ssba]