Hoe vaak komt etnisch profileren voor?

Dat weet niemand precies. De uitvoering van het grenstoezicht wordt niet systematisch gemonitord. Er zijn dan ook geen (publieke) cijfers over onder meer het aantal mensen dat wordt gecontroleerd, het aantal strafbare feiten dat daarbij aan het licht is gekomen, etcetera. Er zijn wel onderzoeken die erop wijzen dat er opvallend veel ‘niet-witte’ mensen worden gecontroleerd. Maar, hoeveel vaker ‘niet-witte’ mensen worden gecontroleerd (de disproportionaliteit), is onbekend.

[ssba]