Is deze rechtszaak uniek?

Nog niet eerder heeft in Nederland een coalitie van maatschappelijke organisaties en individuen een rechtszaak gevoerd om zo etnisch profileren bij wetshandhaving te stoppen. In onder meer Spanje en Frankrijk lopen al wel vergelijkbare rechtszaken. Uniek aan de zaak in Nederland is dat het gaat om etnisch profileren aan de Europese binnengrenzen. Bij dat grenstoezicht speelt etniciteit – in combinatie met andere kenmerken/criteria – een expliciete rol in de selectiebeslissingen en risicoprofielen van de Koninklijke Marechaussee. Ook dat is bijzonder.

[ssba]