Eindelijk formeel zwangerschapsverlof in het mbo

Onlangs maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat ze voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet zal vastleggen. In de wet zal een zwangerschaps- en bevallingsverlof van maximaal 16 weken expliciet worden opgenomen als reden voor langdurige afwezigheid.

Volgens Annemieke de Jong van het Steunpunt Studerende Moeders is dit een overwinning voor alle studerende moeders in Nederland: ‘Na elf jaar lobby en campagne door het Steunpunt, krijgen studerende moeders en zwangere studenten eindelijk formeel recht op zwangerschapsverlof’.

Het Steunpunt Studerende Moeders vormde samen met het Public Interest Litigation Project (PILP), proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad en Vereniging voor Vrouw en Recht de zogenaamde ‘coalitie Studerende Moeders’. Zij voerden sinds 2015 onder leiding van het PILP gesprekken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de problemen die studerende moeders ervaren. De coalitie wees de minister daarin op haar verantwoordelijkheid de mensenrechten van studerende moeders en zwangere studenten te beschermen.

Volgens Merel Hendrickx van het PILP is dit een belangrijke beslissing voor de bescherming van die mensenrechten: ‘Zonder een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof voor studerende moeders, worden zij belemmerd in de toegang tot onderwijs en in hun mogelijkheden een diploma te halen. Dat is strijdig met het recht op onderwijs van deze moeders. Bovendien is er sprake van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden.’

Dat de onderwijsinstelling in strijd handelt met het verbod op discriminatie indien de instelling geen regelingen heeft opgenomen voor zwangere en studerende moeders, blijkt ook uit recent onderzoek door Anja Eleveld e.a. van de Vrije Universiteit naar de regelgeving en voorzieningen voor zwangere studenten en studenten die zorgdragen voor kinderen in het mbo en het hoger onderwijs.

De coalitie Studerende Moeders is verheugd over deze ontwikkelingen maar vindt ook dat er meer verandering nodig is om de mensenrechten van studerende moeders en zwangere studenten te beschermen. Om te beginnen ook een formeel zwangerschapsverlof voor het hbo en wo. Ook ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de onderwijsinstellingen, om bijvoorbeeld flexibele studie- en stageprogramma’s en kolfruimtes aan te bieden.

Annemieke de Jong zegt hierover: ‘We zijn er nog niet. Het krijgen van een kind en daarvoor zorgen, zou de onderwijskansen niet in de weg mogen staan. Het is zonde als deze vrouwen zouden moeten stoppen met de opleiding en hierdoor niet kunnen streven naar economische zelfstandigheid. Daarbij zou het niet mogen uitmaken of je nu een mbo, hbo of wo studie volgt. Het Steunpunt krijgt nog te veel meldingen binnen van vrouwen in het hbo en wo. Daarom zullen wij door gaan.’

De coalitie Studerende Moeders zal de ontwikkelingen dan ook in de gaten houden, maar viert deze belangrijke stap.

[ssba]