Droevig nieuws: lid adviesraad Alex Brenninkmeijer overleden

Vorige week kwam het droevige nieuws naar buiten dat lid van de PILP adviesraad Alex Brenninkmeijer plotseling is overleden. Alex was tussen 2005 en 2014 de Nationale Ombudsman en werd daarna lid van de Europese Rekenkamer. Hij was ook hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht rond het thema ‘institutionele aspecten van de rechtsstaat’. Sinds de start van het PILP was Alex als adviseur betrokken bij onze organisatie.

In al zijn posities heeft Alex zich hard gemaakt voor een goed functionerende democratische rechtsstaat en hij verzette zich steevast tegen het institutionele wantrouwen jegens burgers door de overheid.

Het overlijden van Alex komt als een schok, het is een waar verlies voor de rechtsstaat in Nederland. PILP medewerkers en betrokkenen zullen hem missen als gewaardeerd lid van de adviesraad. Wij wensen de nabestaanden van Alex veel sterkte toe.

[ssba]