Studerende moeders

Discriminatie studerende moeders

In het mbo valt 50% van de studerende moeders en zwangere studenten voortijdig uit tijdens de studie en in het hbo en wo is dit 75%. Studerende moeders en zwangere studenten lopen groot risico op vertraging en/of uitval tijdens de studie, wat vaak gepaard gaat met een studieschuld.

De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap gaf in een eerdere briefwisseling met het PILP en de coalitie Studerende Moeders aan, dat de verantwoordelijkheid voor studerende moeders en zwangere studenten bij de onderwijsinstellingen ligt. De instellingen zouden aan maatwerk moeten doen.

Uit recent onderzoek, door Anja Eleveld e.a., blijkt dat onderwijsinstellingen te weinig specifieke regelingen hebben voor studerende moeders en zwangere studenten, zoals zwangerschapsverlof of flexibele roostering en tentamendata. De landelijke wettelijke regelingen die er wel zijn, zijn lang niet door alle instellingen geïmplementeerd. Studerende moeders en zwangere studenten zijn dan steeds afhankelijk van de welwillendheid van een studiebegeleider of docent. Het is voor hen vaak onzeker of en op welke regeling zij zich kunnen beroepen. De onderwijsinstellingen vinden de zwangerschap vaak de ‘eigen keus’ van de studenten en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid.

Het PILP kan zich niet vinden in deze ‘eigen schuld dikke bult’-gedachte. Wanneer voor zwangere studenten en studerende moeders de toegang tot onderwijs wordt belemmerd en hun mogelijkheden om een opleiding af te ronden en een diploma te halen worden beperkt, is er volgens het PILP sprake van strijd met het recht op onderwijs. Bovendien is er sprake van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden.

Het PILP onderzoekt juridische mogelijkheden om deze problemen aan te pakken.

Coalitie studerende moeders

Het PILP werkt samen met de coalitie Studerende Moeders: Steunpunt Studerende Moeders, proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad en Vereniging voor Vrouw en Recht.

 

Updates

In december 2017, maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat ze voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet zal vastleggen. In de wet zal een zwangerschaps- en bevallingsverlof van maximaal 16 weken expliciet worden opgenomen als reden voor langdurige afwezigheid.

Op 4 juli 2017 werd een motie over zwangerschapsverlof in het mbo aangenomen. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegeven pas op deze motie te reageren na een gesprek met de coalitie Studerende Moeders en studentenvakbonden. Dit overleg vond plaats op 10 oktober 2017.

Op 9 februari 2017 was het PILP aanwezig bij de conferentie over het VN Vrouwenverdrag en studerende moeders en zwangere studenten.

Op 25 maart 2016 heeft het PILP samen met Steunpunt Studerende Moeders, Clara Wichmann Proefprocessenfonds, FNV Vrouw, Vereniging Vrouw en Recht en de Nederlandse Vrouwenraad gereageerd op de brief van minister Bussemaker van 18 januari 2016.

Op 18 januari 2016 hebben wij een uitgebreide brief van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen. Ook schreven wij hierover een persbericht.

Op 18 september 2015 heeft het PILP de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om te reageren op de brief van de VVR. Het PILP schreef hiervoor een brief, samen met het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwen Raad en het Steunpunt Studerende Moeders.

Op 26 februari 2015 schrijft Vereniging voor Vrouw en Recht een brief aan de Tweede Kamer schrijft, over de problemen waar studerende moeders en zwangere studentes mee te maken krijgen tijdens hun opleiding.

[ssba]