Asielkinderen Almelo: interventie


Ondersteuning procedure asielkinderen Almelo

In 2015 dreigde de gezinsopvanglocatie in Almelo te worden gesloten. Dit zou beteken dat alle daar wonende families naar andere centra’s, verspreid over heel Nederland, moesten verhuizen. Kinderen in Asielzoekerscentra moeten al zo vaak verhuizen, wat slecht voor hen is. Ook wilden de kinderen heel graag bij elkaar blijven. Om deze redenen is tegen de sluiting en de verspreiding geprocedeerd door de advocaten Channa Samkalden (kantoor Prakken D’ Oliveira en Corrien Ullersma (kantoor Van der Woude de Graaf). De procedures en de kinderen worden gesteund door kinderrechtenorganisatie Defence for Children International. De procedures werden in eerste instantie verloren.

Het PILP-NJCM ondersteunt de hoger beroepen (civiel en bestuursrechtelijk), dit middels betaling van de griffierechten, een gedeeltelijke garantstelling voor een eventuele proceskostenveroordeling en middels een amicus curiae of opiniebrief, geschreven door leden van de NJCM werkgroep Vreemdelingenrecht, aan de hoger beroepsinstanties. Het gaat om een belangrijke en principiële zaak waarbij het Internationaal Verdrag voor de rechten van het Kind een grote rol speelt.

[ssba]