Denny (6 jaar oud, zonder nationaliteit) dient klacht in tegen Nederland bij de VN

Denny is in Nederland geboren. Zijn moeder komt uit China. Ze zat in de gedwongen prostitutie en heeft geen papieren meer. Vader is niet in beeld. Denny kan de Chinese nationaliteit niet krijgen. Denny heeft geen verblijfsvergunning. De Nederlandse nationaliteit krijgt hij daarom ook niet. Denny kan niet naar China worden uitgezet. Samen met zijn moeder zit hij al jaren in juridisch limbo in een Gezinsopvanglocatie. Hij staat ingeschreven bij de gemeente als ‘nationaliteit onbekend.’ Als Denny als ‘staatloos’ geregistreerd zou zijn, zou hij een beroep kunnen doen op de bescherming van het VN Staatsloosheidsverdrag. Hij zou dan meer rechten hebben en hij zou uiteindelijk zelfs Nederlander kunnen worden.

Echter, Denny kan niet als staatloos geregistreerd worden, omdat er in Nederland geen staatloosheidsregistratieprocedure bestaat. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben gezegd dat dit op zich al een schending van het Staatloosheidsverdrag is.

De Nederlandse rechters die de zaak van Denny bekeken vonden ook dat het Staatloosheidsverdrag geschonden werd, maar zeiden dat het aan de regering was om dit probleem op te lossen.

De regering heeft nu een wetsvoorstel geschreven voor een staatloosheidserkenningsprocedure.

Dit is een goede eerste stap. Het zal echter nog jaren duren voordat er een procedure is, en ook is het wetsvoorstel nog niet goed genoeg. Het is maar zeer de vraag dus of, en zo ja wanneer het probleem van Denny opgelost gaat worden.

In de tussentijd lijdt Denny elke dag onder de situatie dat hij geen nationaliteit heeft. Hij kan deze situatie niet oplossen en komt geen stap verder. Daarom heeft Denny een klacht ingediend bij het Mensenrechtencomité van de VN.

We hopen dat deze klacht en het toekomstige oordeel daarop de Nederlandse regering kunnen helpen in het wetgevingsproces rond het nieuwe voorstel voor een staatloosheidserkenningsprocedure. De situatie van Denny laat immers goed zien welke concrete problemen er spelen voor een kind zonder nationaliteit in Nederland. De klacht is daarom ook aan de regering opgestuurd in de consultatieronde voor het wetsvoorstel.

De klacht en brief voor consultatie, zijn opgesteld door Laura Bingham, een Amerikaanse mensenrechtenadvocate en Jelle Klaas, de Nederlandse mensenrechtenadvocaat van Denny, werkzaam voor de Fischer Groep en het PILP-NJCM.

[ssba]