Burgemeester Vijfheerenlanden had protest Stichting Konijn in Nood niet mogen beperken

Stichting Konijn in Nood krijgt gelijk op alle punten die het PILP namens haar tegen het besluit van de burgemeester van Vijfheerenlanden naar voren heeft gebracht. De burgemeester had aan het protest van Stichting Konijn in Nood niet zomaar de beperkingen mogen opleggen.

Stichting Konijn in Nood komt op tegen de slechte omstandigheden waaronder konijnen in de vee-industrie moeten leven. Daarom werd in Vijfheerenlanden een protest georganiseerd bij een konijnenfokkerij.

Vanwege het risico op vijandige toehoorders en vanwege de druk op het verkeer, mochten de stichting en de demonstranten niet de gewenste 90 minuten, maar slechts 50 minuten protesteren. Ze mochten daarnaast geen megafoon gebruiken. Ook mochten ze niet zelf met de auto komen, waardoor ze een (dure) touringcar moesten huren.

Op 14 januari 2022 heeft het PILP namens stichting Konijn in Nood bezwaar gemaakt tegen het besluit van de burgemeester over de voorschriften en beperkingen die zijn opgelegd aan de demonstratie van de stichting die plaatsvond op 18 december 2021.

De overheid dient een protest zoveel mogelijk te faciliteren en beschermen, zodat demonstranten zoveel mogelijk op de door hen gewenste locatie, tijdstip en vorm, hun recht op betoging en vrijheid van meningsuiting kunnen uitoefenen. Van de wensen van de demonstranten kan enkel worden afgeweken als dat noodzakelijk en proportioneel is én als het gebaseerd is op de wettelijke beperkingsmogelijkheden uit de Grondwet en de Wet openbare manifestaties. De burgemeester dient dan wel goed te motiveren waarom een beperking noodzakelijk is.

De burgemeester volgt het advies van de commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden en geeft Stichting Konijn in Nood op alle bezwaarpunten gelijk. De burgemeester concludeert dat het verbod een megafoon te gebruiken in strijd is met het recht om te demonstreren. Ook had de burgemeester niet goed gemotiveerd waarom het protest maar 50 minuten mocht duren en waarom er de demonstranten enkel met een touringcar naar de demonstratie mochten komen. Op deze punten heeft de burgemeester toegezegd bij een volgende demonstratie het advies van de commissie te volgen en goed af te wegen of een beperking wel noodzakelijk is.

[ssba]