Artikel over het uitsterfbeleid woonwagenkampen in NTM/NJCM-Bulletin

In het laatste nummer van het NTM/NJCM-Bulletin van vorig jaar is een artikel verschenen van de hand van Leonie Huijbers, coördinator van het PILP-dossier ´uitsterfbeleid van woonwagenkampen´ met als titel ´Het woonwagenbeleid in Nederland vanuit mensenrechtelijk perspectief´ (NTM/NJCM-Bull. 2015, p. 387-417).

In haar artikel plaatst Huijbers de woonwagenbeleidsvoering in een breed mensenrechtelijk kader, waarbij ze zowel de negatieve als de positieve verplichtingen van de overheid ten aanzien van woonwagenbewoners bespreekt. Zij concludeert daarin dat de achterliggende integratiestrategie van de Nederlandse overheid an sich geen probleem vormt. De beleidsvarianten die daaruit voortkomen echter, zijn niet in overeenstemming met de betreffende mensenrechtenstandaarden. Lees hier het volledige artikel.

[ssba]