Artikel in de NRC: ‘Willen we dat de overheid zo met burgers omgaat?’

Op 28 oktober 2019 verscheen een artikel in de NRC over de rechtszaak tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI), gevoerd door een coalitie van Stichting Platform Bescherming Burgerrechten, vakbond FNV, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Stichting Privacy First, Stichting KDVP, de Landelijke Cliëntenraad en de auteurs Maxim Februari en Tommy Wieringa.

In dit artikel wordt duidelijk gemaakt wat SyRI is, waarom er een rechtszaak is aangespannen tegen SyRI en uit welke partijen de samenwerkingscoalitie bestaat.

Ook wordt de rol van het NJCM en het PILP bij de SyRI-rechtszaak benoemt. Merel Hendrickx, juriste bij het PILP, legt hierbij uit wat strategisch procederen is: het gaat niet alleen om ‘het winnen van de zaak, maar om de impact’. Met andere woorden, een ‘middel om politieke, juridische en sociale verandering te bewerkstelligen’. Daarnaast constateert Merel Hendrickx dat de overheid, met behulp van systemen als SyRI, ‘gegevens bij elkaar [brengt] die mensen ooit voor een ander doel hebben afgestaan’. Vervolgens zet de overheid deze gegevens tegen de burgers in. ‘Willen we dat de overheid zo met burgers omgaat?’, aldus Hendrickx.

Dinsdag, 29 oktober 2019, dient de SyRI-rechtszaak voor de rechtbank Den Haag.

Lees het artikel in de NRC hier.

[ssba]