Amicus curiae door PILP over recht op huisvesting in rechtszaken Tweebosbuurt

Het PILP heeft een amicus curiae, of opiniebrief, ingediend bij het gerechtshof Den Haag. De brief gaat over de toepassing van het recht op huisvesting in rechtszaken over huisuitzettingen in de Rotterdamse Tweebosbuurt.

In de brief wordt uitgelegd wat het recht op huisvesting inhoudt en hoe dit mensenrecht doorwerkt in de Nederlandse rechtsorde. Het is volgens de mensenrechtenadvocaten van het PILP belangrijk dat er in de lopende rechtszaken voldoende gewicht wordt toegekend aan dit fundamentele mensenrecht.

Recht op de Stad heeft een uitgebreide samenvatting van de brief gepubliceerd op haar website. Recht op de Stad is een initiatief van bewonersgroepen en andere betrokken Rotterdammers, en zet zich in voor een eerlijker woonbeleid in Rotterdam.

Meer informatie over het recht op huisvesting en over de rechtszaken over de Tweebosbuurt is te vinden op onze dossierpagina. De amicus curiae van het PILP is hier te downloaden.

[ssba]