Procedure Stichting Sinti, Roma en Reizigers tegen de gemeente Den Haag

Op 27 juni 2023 was een mondelinge behandeling in de procedure van Stichting Sinti, Roma en Reizigers tegen de gemeente Den Haag over de discriminatie en mensenrechtenschendingen van woonwagenbewoners door de gemeente.

De gemeente Den Haag heeft jarenlang een zogenaamd uitsterfbeleid gevoerd voor woonwagenstandplaatsen. Dit uitsterfbeleid was discriminerend en in strijd met de mensenrechten. Dit heeft de Rijksoverheid in 2018 zelf ook expliciet erkend. De overheid moet woonwagenbewoners faciliteren in het gezamenlijk beleven van hun cultuur en daarbij hoort vooral ook het kunnen wonen in een woonwagen. De gemeente Den Haag is door de woonwagenbewoners veelvuldig op die mensrechtelijke plicht gewezen, maar de gemeente heeft zo goed als niets ondernomen. Daarom is de Stichting Sinti, Roma en Reizigers en ondersteund door advocaten van PILP en Houthoff, een rechtszaak gestart.

De Stichting vraagt de rechter te bepalen dat de gemeente Den Haag discrimineert en onrechtmatig handelt door het beleid niet aan te passen en door niet meer woonwagenstandplaatsen te realiseren, juist ook omdat er in het verleden actief 110 plekken ten onrechte zijn ontruimd. De Stichting wil ook dat de rechtbank de gemeente oplegt beveelt om de discriminatie te stoppen, haar beleid aan te passen en voldoende nieuwe woonwagenstandplaatsen te realiseren.

De gemeente heeft ervoor gekozen een aantal, wat de Stichting betreft onnodige formele ontvankelijkheidsverweren te voeren, waardoor wij het vandaag niet over de inhoud van de zaak – de mensenrechten en discriminatie – hebben gehad. De gemeente vindt, kortgezegd, dat de Stichting van de woonwagenbewoners niet aan alle wettelijke ontvankelijkheidsvereisten zou voldoen onder het collectieve actierecht en dat de Stichting niet de juiste partij zou zijn om op te komen voor woonwagenbewoners in Den Haag. Dat is jammer, want dit vertraagt de procedure, die toch al lang zal duren.

De Stichting heeft er echter alle vertrouwen in dat de rechtbank haar toegang zal geven tot de procedure. Het is een heldere rechtszaak in het algemeen belang en de Stichting kijkt er naar uit om het over de mensenrechten te kunnen hebben.

Lees hier de antwoordakte van de Stichting over de ontvankelijkheid. Lees hier de pleitnota van de Stichting. Lees hier meer over het uitsterfbeleid woonwagenkampen.

[ssba]